ΘΟΛΟΠΤΥΧΩΣΗ
ΚΑΤΑ NISSEN

Θολοπτύχωση κατά NISSEN


Η θολοπτύχωση (θολοπλαστική) κατά NISSEN είναι η χειρουργική απάντηση στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και τη διαφραγματοκήλη.

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι η παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο, εξαιτίας της αποτυχημένης λειτουργίας του αντιπαλινδρομικού μηχανισμού. Ο κατώτερος οισοφαγικός σφιγκτήρας, που βρίσκεται στο χαμηλότερο τμήμα του οισοφάγου και έχει τη λειτουργία βαλβίδας, κανονικά κλείνει μετά την κατάποση του φαγητού, προκειμένου να μην επιτρέψει την παλινδρόμηση γαστρικών υγρών. Όταν αυτός δυσλειτουργεί, εμφανίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, με τα οξέα του στομάχου να φτάνουν στον οισοφάγο, το εσωτερικό τοίχωμα του οποίου δεν είναι φτιαγμένο να εκτίθεται σε αυτά επί πολύ καιρό.

Πρώτο σύμπτωμα της νόσου είναι οι καούρες, ενώ, αν μείνει αθεράπευτη για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε καρκίνο του οισοφάγου. Βασική αιτία της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης είναι η διαφραγματοκήλη, κατά την οποία ενδοκοιλιακό σπλάχνο περνά εντός της θωρακικής κοιλότητας εξαιτίας του διευρυμένου οισοφαγικού τρήματος, σφηνώνεται εκεί και δεν επιτρέπει στην βαλβίδα να κλείσει.

Όταν τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης δεν μπορούν να ελεγχθούν με φαρμακευτική αγωγή, όταν οι ασθενείς δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, όταν διαπιστώνεται οισοφαγίτιδα 3ου και 4ου βαθμού, όταν υπάρχουν οισοφαγικές επιπλοκές και όταν η διαφραγματοκήλη είναι μεγάλης έκτασης και δεν ανατάσσεται διαφορετικά, τότε προκρίνεται η χειρουργική οδός και συγκεκριμένα η θολοπτύχωση κατά NISSEN.

Θολοπτύχωση κατά NISSEN

Κατά την θολοπτύχωση κατά NISSEN, που πλέον γίνεται λαπαροσκοπικά, εισάγονται στην κοιλιά μέσα από μικρές τομές τα ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία και το λαπαροσκόπιο, προκειμένου ο χειρουργός να έχει μια ακριβέστερη εικόνα της περιοχής. Στη συνέχεια, ανατάσσεται η διαφραγματοκήλη, δηλαδή επανατοποθετείται στην κοιλιά ο θόλος του στομάχου (το ανώτερο τμήμα του), ο χειρουργός προχωρά σε σύγκλειση των σκελών του διαφράγματος, και στη συνέχεια ο θόλος του στομάχου «μετατρέπεται» σε βαλβίδα γύρω από τον οισοφάγο και δη το κατώτατο τμήμα του. Ειδικότερα, τυλίγεται κατά 360 μοίρες γύρω από τον κατώτερο οισοφάγο και συρράπτεται. Έτσι αυξάνεται η πίεση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, εμποδίζοντας την παλινδρόμηση. Με την θολοπτύχωση κατά NISSEN δημιουργείται ουσιαστικά ένας διπλός αντιπαλινδρομικός μηχανισμός και ενδυναμώνεται σημαντικά η βαλβίδα.

Θολοπτύχωση κατά NISSEN και πλεονεκτήματα για τον ασθενή

Η θολοπτύχωση κάτα NISSEN, που διαρκεί λίγο περισσότερο από 30 λεπτά και γίνεται υπό γενική νάρκωση, δεν έχει νοσηρότητα, αφού δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, απαιτεί νοσηλεία μόλις μίας ημέρας, η επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του είναι άμεση, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Η εν λόγω επέμβαση, εφόσον γίνει από εξειδικευμένο χειρουργό, απαλλάσσει τον ασθενή από τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και του δίνει τη δυνατότητα να ζήσει μια κανονική ζωή, χωρίς αποκλεισμούς από τροφές που απέφευγε στο παρελθόν, χωρίς φαρμακευτικές αγωγές και χωρίς γαστροσκοπήσεις στο μέλλον. Παράλληλα, απομακρύνεται ο κίνδυνος του καρκίνου του οισοφάγου.

Η επιλογή εξειδικευμένου χειρουργού είναι καταλυτικής σημασίας για την επιτυχία της θολοπτύχωσης κατά NISSEN.