ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΚΗΛΗΣ

Λαπαροσκοπική κήλης


Η λαπαροσκοπική κήλης είναι μια επέμβαση για την αποκατάσταση των κηλών με άριστα αποτελέσματα και σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή έναντι του κλασικού ανοιχτού χειρουργείου. Είναι αναίμακτη, δεν απαιτεί χειρουργική τομή και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, όπως η βουβωνοκήλη, για την οποία θεωρείται ιδανική επιλογή, η ομφαλοκήλη, η κήλη μέσης γραμμής και η μετεγχειρητική κήλη.

Η κήλη είναι η προβολή τμήματος ενδοκοιλιακού σπλάχνου μέσα από ένα χάσμα στο κοιλιακό τοίχωμα. Εντοπίζεται συνήθως σε σημεία του σώματος λιγότερο ανθεκτικά στις πιέσεις, όπως είναι η βουβωνική χώρα, ο ομφαλός και οι μετεγχειρητικές ουλές.

Με την λαπαροσκοπική προσέγγιση, η κήλη αποκαθίσταται στην εσωτερική πλευρά του κοιλιακού τοιχώματος, με την τοποθέτηση χειρουργικού πλέγματος, το οποίο κλείνει το χάσμα από όπου προβάλλει το ενδοκοιλιακό σπλάχνο και σταθεροποιείται με απορροφήσιμα clips ή χειρουργικά ράμματα. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και έχει μια σύντομη μετεγχειρητική ανάρρωση. Συνήθως απαιτούνται μερικές ημέρες για να αρχίσει ο ασθενής να επιστρέφει σταδιακά στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Λαπαροσκοπική βουβωνοκήλης και άλλων κηλών

Η βουβωνοκήλη είναι η συχνότερη μορφή κήλης και ορίζεται ως η πρόπτωση μέρους ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου, που κάνει την εμφάνισή του στον βουβωνικό πόρο. Η λαπαροσκοπική μέθοδος για την ανάταξη της βουβωνοκήλης πραγματοποιείται με την εισαγωγή στην κοιλιά του λαπαροσκοπίου και των ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων μέσω τριών μικρών οπών, μικρότερων του 1 εκατοστού. Στην κοιλιά εισάγεται αέριο για να διαταθεί ώστε να έχει ο χειρουργός ελευθερία χειρουργικών κινήσεων. Στη συνέχεια η κήλη εντοπίζεται, ανατάσσεται και το κοιλιακό τοίχωμα ενισχύεται με την τοποθέτηση και στερέωση ειδικού πλέγματος. Τέλος οι οπές κλείνουν με ράμματα.

Μια άλλη μορφή κήλης είναι η ομφαλοκήλη, η οποία προβάλλει στην περιοχή του ομφαλού, μοιάζει με «φούσκωμα» και εξαφανίζει την κοιλότητά του. Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της ομφαλοκήλης γίνεται μέσω τριών πολύ μικρών τομών του κοιλιακού τοιχώματος, με τη χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων και της τηλεσκοπικής κάμερας και την τοποθέτηση ειδικού, συνθετικού πλέγματος

Η κήλη μέσης γραμμής ή επιγαστρική, μια ακόμα κήλη του κοιλιακού τοιχώματος, κάνει την εμφάνισή της στο νοητό άξονα μεταξύ στέρνου και ομφαλού, συνήθως στο πάνω μέρος της κοιλιάς. Αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά, με τη χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων, της τηλεσκοπικής κάμερας και την τοποθέτηση ενδοκοιλιακού πλέγματος, όπως και οι υπόλοιπες κήλες.

Τέλος, η μετεγχειρητική κήλη, όπως δηλώνει και το όνομά της, δημιουργείται στο κοιλιακό τοίχωμα στην περιοχή ενός παλαιού χειρουργικού τραύματος. Μέσα από το χάσμα που προκύπτει, εξέρχεται το ενδοκοιλιακό σπλάχνο, που εμφανίζεται ως διόγκωση κάτω από την προηγούμενη χειρουργική τομή. Η μετεγχειρητική κήλη αποκαθίσταται λαπαροσκοπικά, με την τοποθέτηση πλέγματος, χωρίς να χρειαστεί να ανοιχθεί η παλαιά τομή, όπως γινόταν στο ανοιχτό χειρουργείο.

Λαπαροσκοπική κήλης και πλεονεκτήματα

Η λαπαροσκοπική κήλης συνοδεύεται από μια σειρά πλεονεκτημάτων για τον ασθενή. Είναι αναίμακτη, είναι ελάχιστα επεμβατική σε αντίθεση με το κλασικό χειρουργείο, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, η νοσηλεία κυμαίνεται από μερικές ώρες μέχρι το πολύ 1 ημέρα, η περίοδος ανάρρωσης είναι πολύ μικρή, ενώ το αισθητικό της αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο, απουσία ουλής.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι σχεδόν άμεση, αφού σε διάστημα λίγων ημερών ο ασθενής επανέρχεται στις δραστηριότητές του. Επίσης, με δεδομένο ότι το χειρουργικό τραύμα είναι σαφώς μικρότερο, το ενδεχόμενο μετεγχειρητικών επιπλοκών είναι περιορισμένο.

Με την επιλογή του κατάλληλου χειρουργού η λαπαροσκοπική κήλης αποδίδει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα με τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς.