ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Λαπαροσκοπική παχέος εντέρου


Η λαπαροσκοπική παχέος εντέρου βρίσκει εφαρμογή στην λαπαροσκοπική κολεκτομή, μια χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου, αλλά και για την αντιμετώπιση καλοηθών παθήσεων του, όπως είναι η εκκολπωματίτιδα, η ελκώδης κολίτιδα και η νόσος του Crohn.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει με σχεδόν αναίμακτο και ασφαλή τρόπο την κινητοποίηση του τμήματος του παχέος εντέρου που πρέπει να αφαιρεθεί και δεν απαιτεί μεγάλη τομή, επιτρέποντας στον ασθενή μια ταχύτερη και ευκολότερη ανάρρωση. Η λαπαροσκοπική κολεκτομή είναι εφάμιλλη της ανοιχτής κολεκτομής, ακόμα και στις περιπτώσεις του καρκίνου και μάλιστα με μια σειρά πλεονεκτημάτων για τον ασθενή στο μετεγχειρητικό στάδιο.

Με τη λαπαροσκοπική παχέος εντέρου μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι καλοήθεις παθήσεις του παχέος εντέρου (εκκολπωματίτιδα, ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn, πρόπτωση ορθού, μεγάλοι πολύποδες), αλλά και να επιτευχθεί η ριζική εκτομή κακοηθών όγκων, με αποτελέσματα ανάλογα της ανοιχτής κολεκτομής.

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή που διενεργείται στις περιπτώσεις των καλοηθών παθήσεων του παχέος εντέρου είναι διαφορετική από αυτή που επιλέγεται στις περιπτώσεις του καρκίνου όσον αφορά στην έκταση της αφαίρεσης των ιστών. Στις περιπτώσεις των καλοηθών παθήσεων είναι σαφώς μικρότερη.

Πώς πραγματοποιείται η Λαπαροσκοπική παχέος εντέρου;

Η λαπαροσκοπική παχέος εντέρου (κολεκτομή) πραγματοποιείται μέσω 4-5 πολύ μικρών τομών (0,5-1 εκατ), από τις οποίες εισέρχονται στην κοιλιά του ασθενούς η τηλεσκοπική κάμερα και τα ειδικά χειρουργικά εργαλεία. Προκειμένου ο χειρουργός να έχει ελευθερία κινήσεων, χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα ώστε να διαταθεί η κοιλιά του ασθενούς.

Μέσω της κάμερας, που μεγεθύνει την εικόνα της πάσχουσας περιοχής έως και 15 φορές, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ακρίβειας στους χειρισμούς του. Το πάσχον τμήμα του εντέρου αφαιρείται και στη συνέχεια το έντερο ενώνεται εκ νέου από τις δύο ελεύθερες άκρες του (αναστόμωση). Με την ολοκλήρωση τις επέμβασης, μία εκ των τομών διευρύνεται στα 5 εκατ. ώστε να αφαιρεθεί από την κοιλιά το τμήμα του παχέος εντέρου που πάσχει. Οι τομές κλείνουν μέσω πλαστικής με απορροφήσιμα ράμματα, ώστε να μην μείνουν σημάδια.

Κατά τη λαπαροσκοπική κολεκτομή στις περιπτώσεις του καρκίνου του παχέος εντέρου, εκτός από το τμήμα του εντέρου που πάσχει, αφαιρείται και η ρίζα του, ήτοι το μεσόκολο, αλλά και το σύνολο των λεμφαδένων που περιέχονται σε αυτό, αφού μπορούν να γίνουν δίοδοι για τα καρκινικά κύτταρα και προς άλλα όργανα. Η επέμβαση λέγεται ολική εκτομή του μεσοκόλου και είναι η δραστικότερη μέθοδος για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή διενεργείται υπό γενική αναισθησία και απαιτεί νοσηλεία πέντε ημερών και περίοδο ανάρρωσης ενός δεκαημέρου. Μετά από το διάστημα αυτό ο ασθενής επανέρχεται σταδιακά στην καθημερινότητά του.

Λαπαροσκοπική παχέος εντέρου: Τα πλεονεκτήματα

Η λαπαροσκοπική παχέος εντέρου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή έναντι του κλασικού ανοιχτού χειρουργείου. Το χειρουργικό τραύμα είναι ελάχιστο –στον αντίποδα οι ανοιχτές επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα τραυματικές, εξαιτίας της μεγάλης τομής στην κοιλιά- η τηλεσκοπική κάμερα δίνει τη δυνατότητα για μικρότερο χειρουργικό τραυματισμό των ιστών, το χειρουργείο είναι σχεδόν αναίμακτο, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ περιορισμένος και όλα αυτά σε συνδυασμό οδηγούν στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς.

Επίσης το ενδεχόμενο μετεγχειρητικών επιπλοκών και μετεγχειρητικών συμφύσεων (ουλώδους ιστού) είναι σαφώς μικρότερο, ενώ και το αισθητικό αποτέλεσμα της επέμβασης υπερέχει. Η δε λειτουργία του εντέρου μετά την επέμβαση είναι άμεση.

Η επιλογή εξειδικευμένου χειρουργού στις παθήσεις του εντέρου είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της επέμβασης.